HAKKIMIZDA
Çevre ve Kargaz
 
Kargaz Kimdir?
Kargaz ne iş yapar?
Vizyonumuz
Misyonumuz
Yönetim Politikası
Çevre ve Kargaz
BGYS Politikası
Organizasyon şeması

KARGAZ sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için hizmetlerini gerçekleştirirken;

• Yürüttüğü tüm hizmetlerde, gelişen teknolojik yöntemlerden ve ilgili mevzuattan yararlanmayı,
• Müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüd eden çalışma ilkelerini esas alarak müşteri odaklılığı ilke edinmeyi

• Tüm olumsuz çevre etkilerinin önlenmesi,çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynak kullanımını en az seviyede tutulması yönünde gerekli tedbirleri almayı,
• İş sağlığı ve güvenliği için uygun çalışma ortamının yaratılmasını ve iş kazalarının oluşmasını önlemek veya faaliyetlerin minimum risk altında yapılandırılmasını sağlamayı,
• Çalışanların bu konulardaki bilincini geliştirerek, katılımını sağlamayı,
• Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamayı,
• Çalışanların katılımını sağlayarak çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer gerekliliklere uymayı, ISO 9001:2015-ISO 14001:2015 ve OHSAS gerekliliklerini yerine getirerek tüm sistemler için performans artırıcı çalışmalar yapmayı,

taahhüd etmektedir.