ABONE MERKEZİ
Gerekli Belgeler
 
Abonelik
KARGAZ'a müracaat
Gerekli belgeler
Sertifikalı firma ile sözleşme
Tüketici lehine sigorta
Tesisatın yapımı ve kontrolü
Abonelik için istenilen belgeler
Doğal gaz kullanım sözleşmesi
Gaz açma ravdevusu
Kaçak veya usulsuz gaz kullanımı
Serbest Tüketici Abonelik kayıtları

 

 

• Apartman Yönetim Kurulu Kararı (% 51 Çoğunluk Kararı)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Yönetici veya Vekilinin)
• Yapı Ruhsatı veya Toplam Kullanım Alanı’nı gösterir Resmi Belge
• Tapu Fotokopisi (Bireysel Sistemlerde)

Ticari kuruluşlar ek olarak;
• Vergi Levhası
• Ticaret Sicil Numarası
• Tapu Fotokopisi
• Merkezi Sistem Abonelikleri’nde; apartman yönetimi olarak, her bağımsız birim için mülk sahibinin sorumlu olduğu “Abone Bağlantı Bedeli”nin yatırılması gerekmektedir.
• Merkezi Sistem Abonelikleri’nde, hesaplanan Abone Bağlantı Bedeli’nin tamamının ödenmesi gerekmektedir.
• Bireysel Sistemlerde % 51 çoğunluk kararının alınması şartıyla tek kişi dahi olsa doğal gaz müracaatı yapılabilinir