İNSAN KAYNAKLARI
İşe Alım Süreci
 
İşe alım süreci
Eğitim faaliyetleri
İş başvuru formu

 

 

 

Şirketimiz çalışanları; 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

KARGAZ'a eleman seçme ve yerleştirme sürecinin temel amacı, bütün hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için teknik, sosyal ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak verimlilik, karlılık ve maliyet ilkelerine uygun olarak şirketin gelecekteki personel ihtiyacının belirlenmesidir.

Adaylar, KARGAZ web sayfasında yer alan online “İş Başvuru Formu”nu doldurarak iş başvurusunda bulunabilirler. Adaylar ayrıca  e-posta yolu ile ve CV göndermek suretiyle de iş başvurusunda bulunabilirler.

Personel ihtiyacı doğması halinde uygun nitelikli adaylar davet edilir. Personel seçimi, yazılı veya sözlü sınav ya da mülakat yöntemiyle yapılır.

İş Başvuru Formu