ABONE MERKEZİ
Sertifikalı Firma İle Sözleşme
 
Abonelik
KARGAZ'a müracaat
Gerekli belgeler
Sertifikalı firma ile sözleşme
Tüketici lehine sigorta
Tesisatın yapımı ve kontrolü
Abonelik için istenilen belgeler
Doğal gaz kullanım sözleşmesi
Gaz açma ravdevusu
Kaçak veya usulsuz gaz kullanımı
Serbest Tüketici Abonelik kayıtları

 

 

Müracaatınız kabul edildikten sonra, KARGAZ tarafndan yetkilendirilmiş “sertifika sahibi firmalar” ile yapacağınız SÖZLEŞME ile doğal gaz dönüşüm işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Sözleşmede;
• Yapılacak işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir.
• İşin bedeli ve ödeme şartları detaylı olarak açıklanmalıdır.
• İşin gecikmesi durumunda cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmelidir.
• Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde “Doğal Gaz Projesi”nin sertifikalı firma tarafından çizilerek KARGAZ’a teslim edileceği taahhüt edilmelidir.