ABONE MERKEZİ
Tüketici Lehine Sigorta
 
Abonelik
KARGAZ'a müracaat
Gerekli belgeler
Sertifikalı firma ile sözleşme
Tüketici lehine sigorta
Tesisatın yapımı ve kontrolü
Abonelik için istenilen belgeler
Doğal gaz kullanım sözleşmesi
Gaz açma ravdevusu
Kaçak veya usulsuz gaz kullanımı
Serbest Tüketici Abonelik kayıtları

 

 

• Sertifika sahibi firma, iç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin KARGAZ’da onaylanmasından sonra sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini müşteri veya yetkili temsilcisi lehine sigortalatır ve bununla ilgili sigorta poliçesi KARGAZ’a teslim ettikten sonra iç tesisatın yapımına başlayabilir.  Doğal gaz kullanıcılarını korumak için zorunlu tutulan sigortanın;
• İç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında sigorta ettirenin (sertifika sahibi firma) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları,
• İç tesisatın devreye alınması tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılanç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları,
• Sigorta ettirenin, sigorta konusu iç tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (deprem, heyelan, iç tesisat yapım/dönüşüm faaliyetinden kaynaklanmayan yangın gibi doğal afetler; savaş ve terör gibi sosyal olaylar ve iç tesisat yapım/dönüşüm mahalline erişime izin verilmemesi gibi mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını, sözleşme bedeline kadar teminat altına alması zorunludur.