HAKKIMIZDA
Yönetim Politikamız
 
Kargaz Kimdir?
Kargaz ne iş yapar?
Vizyonumuz
Misyonumuz
Yönetim Politikası
Çevre ve Kargaz
BGYS Politikası
Organizasyon şeması

Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Müşterilerimizin beklentilerini maksimum seviyede karşılamak,
Var olan bilgiyle yetinmeyip sürekli gelişmek ve sistem yaklaşımıyla çözümler üretmek,