DOĞAL GAZ TARİFESİ
Abone Bağlantı Bedeli
 
Doğal Gaz Parekende Satış Fiyatı
Abone bağlantı bedeli
Abone Güvence Bedeli
Sayaç açma/kapama bedeli
Servis kutusu sökme bedeli

 

 

 

Abone bağlantı bedeli doğalgaz piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir.

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
200 m²'ye kadar 1 BBS;Abone Bağlantı Bedeli = 594,00.-TL + KDV, 200 m²'den sonra her 100 m²'ye ilave 1 BBS; ilave Abone Bağlantı Bedeli = 516,00.-TL + KDV dir.

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit);
Abone Bağlantı bedeli: Servis Hattı bedeli + sayaç bedeli + %10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV dahil değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan);
200 m²'ye kadar 1 BBS; Abone Bağlantı Bedeli = 594,00.-TL + KDV, 200 m²'den sonra her 100 m²'ye ilave 1 BBS; ilave Abone Bağlantı Bedeli = 516,00.-TL + KDV dir.