FATURALANDIRMA
Doğal Gaz Parekende Satış Fiyatı
 
Doğal Gaz Parekende Satış Fiyatı
Abone bağlantı bedeli
Abone Güvence Bedeli
Sayaç açma/kapama bedeli
Servis kutusu sökme bedeli

 

 

 

<< 2022

ARALIK 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,62582697
0,55512142
1,04587960
0,97517406
1,24677237
1,17606682
1,24059840
1,18689241
 
KASIM 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,61802423
0,54966345
1,03807686
0,96971608
1,23896962
1,17060885
1,23514043
1,18321547
 
EKİM 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,60770866
0,54244778
1,02776130
0,96250041
1,22865406
1,16339318
1,22792476
1,17835439
 
EYLÜL 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,58961284
0,52978987
0,87573700
0,81591402
1,04314762
0,98332464
1,03710096
0,99166108
 
AĞUSTOS 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,57235819
0,51772035
0,85848235
0,80384450
1,02589297
0,97125513
1,02503144
0,98353004
 
TEMMUZ 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,56549973
0,51292290
0,85162388
0,79904705
1,01903450
0,96645767
1,02023399
0,98029808
 
HAZİRAN 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,56057075
0,50801494
0,84669490
0,79413910
1,01410552
0,96154972
1,01532603
0,97540609
 
MAYIS 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,55648842
0,50515938
0,84261258
0,79128354
1,01002320
0,95869416
1,01247047
0,97348235
 
NİSAN 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,55266448
0,50248455
0,83878863
0,78860871
1,00619925
0,95601933
1,00979564
0,97168036
 
MART 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,54756509
0,49891757
0,83368925
0,78504172
1,00109987
0,95245234
1,22912114
1,19216982
 
ŞUBAT 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,53747098
0,49185680
0,82359514
0,77798096
0,99100576
0,94539158
1,39851855
1,36387128
 
OCAK 2023
Serbest Olmayan Tüketici (AboneKonut)
Serbest Tüketici kad.1 ve kad.2 (KonutHarici)
Kad. 1 TL/Kwh
Kad. 2 TL/Kwh
Kad. 1.1 TL/Kwh
Kad. 1.2 TL/Kwh
Kad. 1.3 TL/Kwh
Kad. 1.4 TL/Kwh
Kad. 2.1 TL/Kwh
Kad. 2.2 TL/Kwh
0,53570074
0,49061853
0,82182489
0,77674268
0,98923551
0,94415330
1,59519559
1,56095239

NOT; Yukarıdaki kademe detayları aşağıdaki gibidir.

Serbest Olmayan Tüketiciler (AboneKonut);

Kad. 1 = Yıllık doğal gaz tüketimi 0-100.000 m³ olan konut tüketicileri ve ibadethaneler

Kad. 2 = Yıllık doğal gaz tüketimi 100.001-1.000.000 m³ olan konut tüketicileri ve ibadethaneler

Serbest Tüketiciler (KonutHarici);

Kad. 1.1 = Yıllık doğal gaz tüketimi 0-100.000 m³ olan konut harici tüketicileri

Kad. 1.2= Yıllık doğal gaz tüketimi 100.000-300.000 m³ olan konut harici tüketicileri

Kad. 1.3 = Yıllık doğal gaz tüketimi 0-100.000 m³ olan konut harici konaklama tüketicileri

Kad. 1.4= Yıllık doğal gaz tüketimi 100.000-300.000 m³ olan konut harici konaklama tüketicileri

Kad. 2.1 = Yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 - 1.000.000 olan konut harici tüketicileri

Kad. 2.2 = Yıllık doğal gaz tüketimi 1.000.001 - 10.000.000 olan konut harici tüketicileri

 

SERBEST TÜKETİCİ KAD.1 ve KAD.2 tüketicilerinin dikkatine

İlgili takvim yılı içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, İlgili takvim yılı sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki KARGAZ alış fiyat farkına ilişkin bedel, KARGAZ tarafından her türlü ferilerden (faiz v.s.) ari ve Aylık TÜFE değişim oranları güncellemesi yapılmaksızın ABONE ye ödenecektir. Ancak, İlgili takvim yılı boyunca Kademe-2 müşterisi olan serbest tüketici müşterileri sözleşmelerini İlgili takvim yılı içerisinde fesih etmesi sebebiyle, söz konusu serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının Kademe-2 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterilerine Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.


Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, İlgili takvim yılı içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, KARGAZ ın İlgili takvim yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için hesaplanan Kademe KARGAZ alış fiyat farkına ilişkin bedel, KARGAZ tarafından Aylık TÜFE değişim oranları ile güncellenerek ABONEYE fatura edilecektir.