DOĞAL GAZ AÇMA/KAPAMA
Geçici Gaz Kapama
 
Sözleşme feshi
İkinci sözleşme
Tarife sözleşmesi
Geçici gaz kapama

 

 

 

Abonenin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi ve tüketim borcunu ödemesi halinde sayacının mühürlenerek gazının kesilme işlemidir.

Geçici gaz kapatma talebi için;
Geçici kapama talebini beyan eden dilekçe 
Kimlik fotokopisi
TC Kimlik Numarası gerekmektedir.

Geçici olarak kapatılan gazın tekrar açılması için;
Geçici olarak gazı kapatılan abonenin şahsi olarak gaç açma işlemi için başvurması ve Gazın açılmasını talep eden dilekçe, 
Kimlik fotokopisi,
TC Kimlik Numarası gerekmektedir.