DOĞAL GAZ AÇMA/KAPAMA
İkinci (Bordro) Sözleşme
 
Sözleşme feshi
İkinci sözleşme
Tarife sözleşmesi
Geçici gaz kapama

 

 

 

Doğalgaz kullanımı olan bir mahalde eski kullanıcının ayrılması ve yeni kullanıcının sözleşme yapma işlemine ikinci sözleşme denir. “İkinci (Bordro) Sözleşme”de gerekenler evraklar için Doğalgaz  Kullanım Sözleşmesi bölümüne bakınız.

İkinci Sözleşme yaptıktan sonra; tesisatınızın dönüşümünü yapan Sertifikalı Firma gaz açılışı için randevu alır. Randevu günü KARGAZ yetkili mühendisi, sertifikalı firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.

Tesisatınızın KARGAZ Teknik Şartnamesi'ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve “DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ” düzenlenerek bir nüshası size teslim edilir.

Tesisatınızın KARGAZ Teknik Şartnamesi'ne uygun olmaması durumunda sizin ve çevrenizin güvenliği ve sağlığı için gaz açma işleminiz kesinlikle yapılmaz. KARGAZ tarafından “DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.