ABONE MERKEZİ
Abonelik İçin İstenilen Belgeler
 
Abonelik
KARGAZ'a müracaat
Gerekli belgeler
Sertifikalı firma ile sözleşme
Tüketici lehine sigorta
Tesisatın yapımı ve kontrolü
Abonelik için istenilen belgeler
Doğal gaz kullanım sözleşmesi
Gaz açma ravdevusu
Kaçak veya usulsuz gaz kullanımı
Serbest Tüketici Abonelik kayıtları

Merkezi Sistem Abonelikleri İçin

• Abonelik Bilgi Formu
• Yönetici veya vekilinin kimlik fotokopisi

Bireysel Abonelikleri İçin

• Abonelik Bilgi Formu
• İkametgah belgesi veya kira kontratı
• Kimlik fotokopisi

Ticari Kuruluşlar İçin

• Vergi levhası
• Ticaret Sicil Numarası
• İmza sirküleri
• Yetkili kişi kimlik fotokopisi