ABONE MERKEZİ
Tesisatın Yapımı ve Kontrolü
 
Abonelik
KARGAZ'a müracaat
Gerekli belgeler
Sertifikalı firma ile sözleşme
Tüketici lehine sigorta
Tesisatın yapımı ve kontrolü
Abonelik için istenilen belgeler
Doğal gaz kullanım sözleşmesi
Gaz açma ravdevusu
Kaçak veya usulsuz gaz kullanımı
Serbest Tüketici Abonelik kayıtları

 

 

• Sertifikalı firma, tesisatı KARGAZ tarafından onaylanan bir projeye uygun olarak yapmalı ve onaylanan projenin bir nüshasını da ABONEYE teslim etmelidir.
• Doğal gaz kullanacak gerçek veya tüzel kişi, tesisatın yetkili firma
elemanlarınca  yapılıp yapılmadığını, KARGAZ tarafından verilen kimlik kartlarından kontrol etmelidir.
• Tesisatın yapımı tamamlandığında sertifikalı firma, tesisatın ‘Yapım Uygunluk Kontrolü’ ve onayı için KARGAZ ’dan ‘Muayene Tarihi’ randevusu almalıdır.
• Doğal gaz tesisatının kontrolü neticesinde herhangi bir eksiklik ve problem yoksa tesisat KARGAZ tarafından onaylanarak, kullanıcıya ‘Abonelik Bilgi Formu’ verilir.
• Doğal gazı kullanacak gerçek veya tüzel kişinin Abonelik Bilgi Formu’nda belirtilen belgelerle birlikte KARGAZ ’a ‘Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak ve ‘Güvence Bedeli’ni ödemek üzere başvurması gerekir.

Abonelik İşlemleri

• KARGAZ tarafından Doğal Gaz Tesisatı’nın kontrolü neticesinde herhangi bir eksiklik ve problem yoksa tesisat onaylanarak kullanıcıya abonelik işlemlerini başlatması için “Abonelik Bilgi Formu” verilir.
• Doğal gazı kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin, ‘Abonelik Bilgi Formu’nda belirtilen belgelerle birlikte KARGAZ ’a ‘Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamak ve ‘Güvence Bedeli’ni ödemek üzere başvurması gerekir.